Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 
ΜΑΘΗΜΑ 8
 ΟΜΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ 

Τον κανόνα συλλαβισμού με όμοια σύμφωνα τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Σε αυτό το μάθημα είδαμε περισσότερες λέξεις με όμοια σύμφωνα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 
ΜΑΘΗΜΑ 2 
ΑΦΙΣΕΣ- ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ- ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΑ 

Σε αυτό το μάθημα επεξεργαστήκαμε τις αφίσες και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Μάθαμε ότι στις αφίσες χρησιμοποιούμε διάφορα γράμματα για να τραβήξουμε την προσοχή και πολλά χρώματα.