Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 
ΜΑΘΗΜΑ 3 
Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Το ξεκινήσαμε ανάποδα αυτό το μάθημα. Αντί να διαβάσουμε το ποίημα και να το συζητήσουμε ξεκινήσαμε τη μέρα μας αλλιώς...