Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ 

Χρησιμοποιώντας εικόνες ουσιαστικών διαλέγαμε ένα επίθετο που τα προσδιορίζει και κάναμε συγκρίσεις. Έτσι μάθαμε ότι ο συγκριτικός βαθμός συγκρίνει δύο ουσιαστικά μεταξύ τους ενώ ο υπερθετικός βαθμός (όπως το είπαμε στην τάξη) μας δείχνει πιο ουσιαστικό είναι στην κορυφή, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο.Είδαμε όλες τις μορφές του συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού αλλά περισσότερο χρησιμοποιούσαμε για τον συγκριτικό την κατάληξη -τερος (αγριότερος) ή πιο+ θετικός βαθμός (πιο άγριος) και για τον υπερθετικό βαθμό χρησιμοποιούσαμε την κατάληξη -τατος (αγριότατος) ή ο πιο + θετικός βαθμός (ο πιο άγριος).
Παίξε το παρακάτω παιχνίδι από το inschool.gr για να κάνεις εξάσκηση στους βαθμούς των επιθέτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου