Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΜΑΘΗΜΑ 34
 ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

Πατώντας στην προϋπάρχουσα γνώση μας και ξεκινώντας από αυτά που ήδη ξέρουμε προσπαθήσαμε με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται να μάθουμε τα δεκαδικά κλάσματα.Πήραμε τον χάρακά μας και μετρήσαμε μία γραμμή με μήκος 5 εκατοστά και 8 χιλιοστά. Είπαμε ότι αυτό μπορούσαμε να το γράψουμε και σαν κλάσμα βάζοντας στον παρανομαστή ακριβώς αυτό που μας λέει η λέξη. Έτσι γράψαμε:
5      +      8   
100          1000
Μετρήσαμε ξανά με τον χάρακά μας μία γραμμή 64 χιλιοστά. Το γράψαμε σαν κλάσμα:
   64     
 1000
Σπάσαμε τον αριθμητή του και γράψαμε:   60     +     4     
                                                                  1000        1000
Στη συνέχεια μάθαμε ότι μπορούμε να σβήσουμε τα μηδενικά που δεν χρειαζόμαστε από τον αριθμητή και τον παρανομαστή. 'Οσα σβήνουμε από πάνω τόσα σβήνουμε και από κάτω. Έτσι απλουστεύσαμε τα κλάσματά μας σε:
     6     +    4    
   100       1000
Παρατηρήσαμε ότι όλα τα κλάσματα που φτιάξαμε είχαν σαν παρανομαστή το 10, το 100 και το 1000. Αυτά τα κλάσματα τα ονομάσαμε δεκαδικά.
Αυτό μπορεί να μας δυσκόλεψε αλλά θα μας φανεί χρήσιμο όταν μετατρέπουμε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου